กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
นายคำรณ อิ่มเนย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
19/5/2566
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจังหวัดชัยนาท ร่วมรณรงค์กวดขันวินัยจราจร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
19/5/2566
ปภ.จ.ชัยนาท เข้าร่วมโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"
16/5/2566
บริษัท ปตท.จำกัด จัดโครงการพัฒนาความรู้หลักการควบคุมและระงับเหตุท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
3/5/2566
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรดน้ำต้นไม้ เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 28726 ครั้ง