กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
นายคำรณ อิ่มเนย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหารสำนักงานปภ.ชัยนาท

 

 
ประวัติผู้บริหารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาทชัยนาท  
 

 

นายคำรณ อิ่มเนย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

วันเกิด : -

ประวัติการศึกษา : -

ประวัติการทำงาน : ระยะเวลาดำรงค์ตำแหน่ง 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง ปัจจุบัน 

โทรศัพท์มือถือ:08-99696725

 

 

 


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2402 ครั้ง