กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
นายคำรณ อิ่มเนย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

แบบสอบถามความพึงพอใจ

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

 


heart ขอบคุณที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการจาก สนง.ปภ.จ.ชัยนาท heart
 
กลับหน้าหลัก   smiley     คลิก   smiley
hit counter
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจที่ผู้รับบริการมีต่อสำนักงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่
   >>>>>>   คลิก แสดงผลสำรวจความพึงพอใจที่ผู้รับบริการมีต่อสำนักงาน      >>>  คลิก  <<<                    


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 177 ครั้ง