กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
นายคำรณ อิ่มเนย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

ติดต่อสำนักงาน ปภ.จ.ชน.

ที่อยู่สำนักงาน

 
 

        สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

               
                เลขที่ 315  หมู่ที่ 4  ตำบลเขาท่าพระ
                อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท    17000


                 หมายเลขโทรศัพท์/Fax
                056 476 531 , 056 476 536                 Email :  chainat.dpm@gmail.com                            สายด่วน  1784แสดงที่ตั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท


 

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 551 ครั้ง