กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
นายคำรณ อิ่มเนย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์สาธารณภัย ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
รายงานสถานการณ์สาธารณภัย ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
รายงานสถานการณ์สาธารณภัย ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565
รายงานสถานการณ์สาธารณภัย ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
รายงานสถานการณ์สาธารณภัย ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
รายงานสถานการณ์สาธารณภัย ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทราวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำ จังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุม สำนักชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยมี นายเอกภพ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 16 จังหวัดชัยนาท และนายคำ อิ่มเนย รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท ร่วมประชุมฯ
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท จัดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จ.ชัยนาท กรณีเกิดอุทกภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายเอกภพ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดฯ พร้อมด้วย นายคำรณ อิ่มเนย รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท เป็นผู้กล่าวรายงาน และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการฝึกในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (TABLE TOP EXERCISE : TTX) ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์ป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๖ ชัยนาท ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณบึงสำเภา หมู่ที่ 4 ตำบลธรรมมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท, รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท, ปลัดจังหวัดชัยนาท, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท นายคำรณ อิ่มเนย รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท, ป้องกันจังหวัดชัยนาท, นายคำรณ อิ่มเนย รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท จำนวน 25 ครัวเรือน โดยมีนายอำเภอมโนรมย์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ด้วย ณ บ้านของนางโสน ศรศรี เลขที่ 113 หมู่ 8 ต. ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท นายศักรินทร์ ศรีสมวงศ์ นายอำเภอมโนรมย์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2565 ช่วงเวลา 21.00 น. ได้เกิดเหตุวาตภัย จากฝนตกและลมกรรโชกแรง ในพื้นที่ อ.มโนรมย์ รวม 2 ตำบล 6 หมู่บ้าน ส่งผลให้มีบ้านเสียหาย 23 หลัง ยุ้งข้าว 1 หลัง และเพิงเก็บของ 1 หลัง ผู้ประสบภัย 25 ครัวเรือน ประกอบด้วย ตำบลท่าฉนวน หมู่ 5 บ้านเสียหาย 13 หลัง, หมู่ 6 บ้านเสียหาย 2 หลัง, หมู่ 7 บ้านเสียหาย 1 หลัง, หมู่ 8 บ้านเสียหาย 2 หลัง และยุ้งข้าว 1 หลัง, หมู่ 10 บ้านเสียหาย 3 หลัง และเพิงเก็บของ 1 หลัง ส่วนที่ตำบลไร่พัฒนา หมู่ 4 บ้าน เสียหาย 2 หลัง ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย หน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการสำรวจ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบของราชการฯ ในเบื้องต้นแล้ว
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นายคำรณ อิ่มเนย รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในเบื้องต้น ให้แก่ นายทองแดง ผาภูมมา ณ บ้านเลขที่ 179 ม.10 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท ซึ่งประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.30 น. ที่ผ่านมา โดยบ้านเรือนถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด แต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. จังหวัดชัยนาท จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2565 ณ วัดวังเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ปลัดจังหวัดชัยนาท นายคำรณ อิ่มเนย รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และอำเภอเมืองชัยนาท เข้าร่วมโครงการ
ดาวน์โหลด
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ฉบับที่ 17-20
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ฉบับที่ 15.16
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ฉบับที่ 13,14
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) 13 ตุลาคม 2565 ฉบับที่ 12
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 1-9 ตุลาคม 2565
(ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ.2564 - 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21111 ครั้ง