กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท
นายคำรณ อิ่มเนย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่

กลุ่ม

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจังหวัดชัยนาท ร่วมรณรงค์กวดขันวินัยจราจร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจังหวัดชัยนาท ร่วมรณรงค์กวดขันวินัยจราจร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 28730 ครั้ง